SARUNA
Režisors Pēteris Pētersons ģimenē un sabiedrībā / Vada Karina Pētersone un Jānis Siliņš

Pirmdien, 2. oktobrī plkst. 10.45 LKA Ludzas ielā 24 / Bez maksas

LEKCIJA
Režisors Pēteris Pētersons un dramaturgs Gunārs Priede / Vada Ieva Struka un Jānis Siliņš

Otrdien, 3. oktobrī plkst. 10.45 LKA Ludzas ielā 24 / Bez maksas

LEKCIJA
Režisores Māras Ķimeles izrāžu ierakstu kolāža / Vada Jānis Siliņš

Trešdien, 4. oktobrī plkst. 10.45 LKA Ludzas ielā 24 / Bez maksas

LEKCIJA
Režisora Mihaila Gruzdova izrāžu ierakstu kolāža / Vada Jānis Siliņš

Ceturtdien, 5. oktobrī plkst. 10.45 LKA Ludzas ielā 24 / Bez maksas

LEKCIJA
Režisoru Māras Ķimeles un Mihaila Gruzdova izrāžu ierakstu kolāža / Vada Jānis Siliņš

Piektdien, 5. oktobrī plkst. 10.45 LKA Ludzas ielā 24 / Bez maksas