Vai Jums ir nācies aizdomāties par to, cik pašsaprotami ērta ir ierastā vide uz ielas, skolā, darba vietā, koncertzālē un citur? Kā šo vidi pieredz cilvēki ar invaliditāti? Bieži vien jautājumi par pieejamu vidi un citām dažādu kopienu vajadzībām tiek marginalizēti, tādēļ aizmirstam to, cik patiesībā liela sabiedrības daļa ir “neredzama” vai pat izolēta.

Seminārs “Iekļaujoša kultūra – normalitāte vai privilēģija” aktualizēs jautājumus, kas saistīti ar kultūras pieejamību cilvēkiem ar redzes un dzirdes traucējumiem. Izvirzītās tēmas būs saistītas ne tikai ar vides pieejamību, bet arī pielāgotu kultūras saturu – kā veidot teātra, kino un citu mākslu pieredzi dažādām auditorijām, kā piedzīvot mākslu caur dažādām maņām. Semināra dalībniekiem būs iespēja iepazīt vairākus pieredzes stāstus un kopīgā diskusijā attīstīt idejas, kā veidot iekļaujošu vidi un mainīt cilvēku paradumus un aizspriedumus šajos jautājumos.

IZZINĀM

10.40 - 11.00

Kultūras pieejamība cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem: izaicinājumi un labā prakse

Latvijas Nedzirdīgo savienības viceprezidenti Brigita Lazda un Ivars Kalniņš.

Ivaru Kalniņu un surdotulku ar plašu pieredzi Brigitu Lazdu varētu iepazīstināt kā Latvijas nedzirdīgo un vājdzirdīgo kopienas vēstnešus. Kopā ar Latvijas Nedzirdīgo biedrību ir īstenoti vairāki nozīmīgi projekti visā Latvijā, kas vairojuši infromācijas, vides un kultūras satura pieejamību. Ivars un Brigita stāstīs par izaicinājumiem, kā nojaukt emocionālo barjeru un pārvarēt bailes, lai uzsāktu sarunu.

11.00 - 11.20

Par saziņu starp nedzirdīgo un dzirdīgo kopienām ar dažādām vajadzībām

Surdotulks Egija Salaciete

Egija Salaciete zīmju valodu var saukt par savu dzimto valodu, jo bērnībā to apguva kā pirmo saziņā ar savu mammu. Egija turpina veidot tiltu starp dzirdīgo un nedzirdīgo kopienām, jau vairākus gadus strādājot kā surdotulks. Viņa dalīsies savā personiskajā pieredzē, kā veidot komunikāciju starp dzirdīgo un nedzirdīgo kopienu dažādos ikdienas aspektos, tostarp arī izglītībā un kultūras notikumu pieredzēšanā.

11.20 - 11.50

"Neredzamās dzīves":
izstādes pielāgošana vājredzīgiem skatītājiem

Izstādes kuratore Līga Lindenbauma

Līga Lindenbauma ir neatkarīga kultūras notikumu kuratore un Laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociācijas izpilddirektore. Studē pakalpojuma dizainu Latvijas Mākslas akadēmijas un Lapzemes universitātes programmā Pakalpojuma dizaina stratēģijas un inovācijas (Service Design Strategies and Innovation, SDSI). Radošajos projektos savieno mākslas zinātni, izstāžu un notikumu veidošanu ar dizaina domāšanu un orientēšanos uz pakalpojuma lietotāju.

DISKUTĒJAM

12.10 - 14.00

Kur pieejamības jomā kultūras
nozare ir šodien un kur dosimies rīt?

Lība Bērziņa – iekļaušanas eksperte un organizācijas COLORIZE dibinātāja. Lība ir viena no tiem, kas aizsākusi iekļaušanas kustību mākslas un kultūras vidē Latvijā. Strādājusi Kim? Laikmetīgās mākslas centrā. Šobrīd aktīvi darbojas Latvijas Laikmetīgās mākslas centrā (LLMC) un Latvijas Jaunā teātra institūtā (LJTI), veicinot laikmetīgās mākslas pieejamību ikvienam. Lība ir arī mākslas terapeite, tādēļ skata mākslu plašākā perspektīvā, arī kā fenomenu garīgās veselības kontekstā.

Uz sarunu aicināti Ieva Briede (Latvijas Jaunā teātra institūts), Brigita Lazda un Ivars Kalniņš  (Latvijas Nedzirdīgo Biedrība), Ieva Gaurilčikaite – Sants un Krišjānis Sants (apvienības IevaKrish mākslinieki, horeogrāfi), Agnese Lūcija Zviedre (Latvijas Nacionālais mākslas muzejs), Māra Žeikare (Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs).

MĀCĀMIES

15.00 - 16.30

DARBA VALODA - ANGĻU

RĪGAS STARPTAUTISKĀ KINO FESTIVĀLA FORUMS
"IEKĻAUJOŠA KULTŪRA"/
RIGA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL FORUM
"INCLUSIVE CULTURE

“Ar aizvērtām acīm dzīvot ir viegli”

Lektori Marta Žačkeviča (Marta Żaczkiewicz, Polija) un Ugo Marsili (Ugo Marsili, Lielbritānija)

Šīs sarunas pirmajā daļā lektori stāstīs par audio aprakstu veidošanu un nozīmi kino un skatuves māklsās. Savukārt pēc tam kopā ar auditoriju tiks analizēti dažādi žanri kā animācija, dokumentālā filma un citi. Kā šīs dažādās kino formas veiksmīgi pielāgot dažādām auditorijām. Lektori iedrošina meklēt daudzveidību dažādā pasaules uztverē. Vairāk infromācijas Rīgas Starptautiskā kino festivāla mājas lapā:

DALĀMIES

16.40 - 17.00

Cik pieejams ir "viens stāsts tumsā"?
RIGA IFF pieejamības pieredze un prakse

Rīgas Starptautiskā kino festivāla komanda

Dārta Ceriņa,                                                  RIGA IFF kuratore un pieejamības projektu vadītāja

Kristīne Simsone,                                         RIGA IFF vadošā kuratore un pieejamības projektu vadītāja

Laura Ziemele,                                               RIGA IFF tulku koordinatore un filmas “Māsas” audio apraksta līdzizstrādātāja

17.00 - 17.30

Latvijas Kultūras akadēmijas ERASMUS+ projekta "Audio Description Against Exclusion" noslēgums

Dalībnieku refleksija un rezultātu prezentācija

Latvijas Kultūras akadēmija kopā ar partneriem no Polijas, Lietuvas, Rumānijas un Kipras aizvadītajā mācību gadā iesaistījās ERASMUS+ projektā “Audio Description Against Exclusion”. Vairāku darbnīcu ciklā kultūras nozarē strādājošajiem bija iespēja paplašināt savas zināšanas jautājumos, kā veidot saturu vizuālajā mākslā, teātrī un kino cilvēkiem ar dzirdes un redzes traucējumiem, kā integrēt dažādas kopienas kultūras notikumos. Semināra “Iekļaujoša kultūra – normalitāte vai privilēģija” izskaņā notiks refleksija par projektā pieredzēto.

Seminārā dalībnieki stāstīs par savu pieredzi darbnīcās, kā tas mainījis viņu priekšstatus un darbu savā organizācijā. Tiks prezentēta projekta laikā izstrādātā rokasgrāmata, kurā apkopota informācija par kultūras pieejamības jomu visās iesaistītajās partnervalstīs un praktiski padomi.

Sarunu moderē projekta koordinatore Laura Ozoliņa