LAIKMETĪGĀS DEJAS MĀKSLAS 7. PAAUDZE

Pirmdiena
18.05. plkst. 18.00
EDMV

LEĻĻU NAMS

Hor. Poļina Filippova

Otrdiena
21.05. plkst. 19.00
ZIRGU PASTS

 

MONOLOGI UN DIALOGI

Hor. Lelde Beāte Kuzņecova

DOMU PLŪSMĀ

Hor. Imants Ilgažs

Trešdiena
22.05. plkst. 19.00
ZIRGU PASTS

VIENS/1

Hor. Dita Andersone

PROSPERPINA / MANS PAVASARIS

Hor. Rūdis Vilsons

Ceturtdiena
23.05. plkst. 19.00 E. SMIĻĢA TEĀTRA MUZEJS

ZEMAPZIŅAS APGAISMĪBA / BEZTERMIŅA GARS

Hor. Lauris Limbergs

TAS, KAS NAV DARĪTS NOPIETNI

Hor. Anastasija Čornaja

Piektdiena
24.05.
ZIRGU PASTS

KĀ DZIMIS JAUNS

Hor. Anna Marija Puķe

TURU

Hor. Mārtiņš Emīls Aržanovskis

Sestdiena
25.05. plkst. 15.00
ZIRGU PASTS

GAISMU VEROT

Hor. Mārīte Supe

Svētdiena
26.05. plkst. 13.00
RĪGAS CIRKS

SILUETA BURTI

Hor. Artūrs Nīgalis

SAVĀ STARPĀ

Hor. Sintija Skrabe

ABSOLVENTI

DITA ANDERSONE, MĀRTIŅŠ ARŽANOVSKIS, ANASTASIJA ČORNAJA, POĻINA FILIPPOVA, LELDE BEĀTE KUZŅECOVA, LAURIS LIMBERGS, ARTŪRS NĪGALIS, ANNA MARIJA PUĶE, SINTIJA SKARBE, MĀRĪTE SUPE, RŪDIS VILSONS

IZRĀDES

18.05.

LEĻĻU NAMS

Jauniešiem ir atvērta visa pasaule. Meklējot sevi un savu dzīves ceļu, viņus nepamet trauksme un šaubas, bet viņiem piemīt arī lielas ambīcijas un vēlme sasniegt visu un uzreiz. Brīžos, kad ir liels stress un nav skaidrības, ko darīt tālāk, cilvēki mēdz meklēt klusu, drošu vietu, kur uz īsu brīdi var paslēpties no apkārtējās pasaules un sajust mieru. Tēma par sava dzīves ceļa un vietas meklēšanu pasaulē ir aktuāla visiem jauniešiem, it īpaši šis jautājums aktualizējas atrodoties pie skolas absolvēšanas sliekšņa, kad ir jāpieņem lēmums par nākamo soli. Laikmetīgās dejas izrāde “Leļļu nams” ir priekš un par astoņām Rīgas Baleta skolas laikmetīgās dejas programmas audzēknēm, kurām šogad jāpabeidz skola un jāizlemj, ko darīt tālāk. Izrādes gaitā dejotājas pārvērsīs savas bažas par esošo un nākošo kustībā un meklēs brīdi, lai beidzot izelpotu un justos kā mājās, ērti un droši.

HOR. POĻINA FIĻIPPOVA

Izrādē piedalās Rīgas baleta skolas audzēknes: Anna Butenko, Inniga Krista Gerdena, Neringa Harmsa, Elizabete Ļaksa, Marta Elizabete Mularaka, Marana Pujēna, Samanta Rakovska, Leonilla Upeniece
Komponiste: Vija Moore
Tērpu māksliniece: Marianna Lapiņa
Gaismu mākslinieks: Niks Cipruss
Izpildproducente: Nora Luīze Semjonova
Bakalaura darba vadītāja: Olga Žitluhina

21.05.

DOMU PLŪSMĀ

“Domu plūsmā” ir laikmetīgās dejas izrāde, kas iemieso kustību kā apziņas domu plūsmu. Ar to skatītāji var piedzīvot gan domu smagumu, gan vieglumu, un aicināti pārdomāt savu personīgo prāta ietekmi uz ikdienu. Izrāde atspoguļo būšanu iesprostotam savā prāta varā, kā arī to, kā prāts var palīdzēt, ja iemācamies pieņemt savas domas, un nedot tām varu. Šī dejas izrāde dos iespēju skatītajam izprast un piedzīvot domu plūsmas dažādību.

HOR. IMANTS ILGAŽS

Dejo: Dita Andersone, Lelde Beāte Kuzņecova, Mārtiņš Emīls Aržanovskis, Rūdis Vilsons, Mārīte Supe
Mūzika: Lorn
Gaismu mākslinieks: Aleksejs Podžuks
Izpildproducente: Betija Briede
Bakalaura darba vadītāja: Ramona Galkina

MONOLOGI UN DIALOGI

Laikmetīgās dejas izrāde “Monologi un dialogi” ir par cilvēka iekšējo stāvoklī un tā mijiedarbību ar ārējo vidi. Ikdienas nerimstošais ritms, kurš steidzas neaptveramā ātrumā, liek mums nemitīgi būt komunikācijā ar apkārtējiem, tāpēc saikne ar iekšējo balsi ir viegli zaudējama.‘’Monologi un dialogi’’ ir atspoguļojums nebeidzamai sarunai pašam ar sevi, kas aicina mūs ieklausīties savās emocijās, domās, vēlmēs un apzināties personības ēnas puses un to ietekmi uz ikdienu. Iekšējais monologs ir nebeidzama saruna pašam ar sevi, mēģinājumi sevi izprast un pieņemt, apzināties, ka esam spējīgi mainīt savu pasaules uztveri.

HOR. LELDE BEĀTE KUZŅECOVA

Dejo: Sintija Skrabe, Mārīte Supe, Dita Andersone, Mārtiņš Emīls Aržanovskis
Mūzikas autors: Henrijs Laķis
Gaismu mākslinieks: Edvīns Klimanovs
Izpildproducente: Arta Tīna Leimane
Bakalaura darba vadītāja: Ramona Galkina

22.05.

VIENS/1

Laikmetīgās dejas izrādei “VIENS/1” aicina skatītājus iegrimt cilvēka smadzeņu unikālajā darbībā un to sarežģītajā uzbūvē. Izrāde cilvēka smadzenes izceļ kā ķermeņa kroņa dārgakmeni, gan burtiski, gan metaforiski. Smadzenes tiek uzskatītas par saprāta vietu, maņu tulku un kustību kontrolieri, raisot jautājumus par to, kā tās veic savas funkcijas un kā tas ietekmē mūsu ikdienu. “VIENS/1” aicina izpētīt šo fascinējošo orgānu un atklāt, kā tas veido mūsu pasaules uztveri, sniedzot spēju izjust un saprast pasauli mums apkārt.

HOR. DITA ANDERSONE

Dejo: Lelde Beāte Kuzņecova, Imants Ilgažs
Mūzikas autors: Leo Novus
Gaismu mākslinieks: Niks Cipruss
Izpildproducente: Anna Erdmane
Bakalaura darba vadītāja: Agnese Bordjukova

PROSERPINA / MANS PAVASARIS

“Manī vairs ir palikuši tikai rēgi un atblāzmas par to kā tas bija – palaist. Mans domu labirints, tā galā mans pavasaris. Šķiet dramatizēju, bet daļa no manis ir kļuvusi par poētisku, tumšu mītu. Un pavasari atkal aprīs pazeme.”

Proserpina/mans pavasaris ir pārdomas par zaudējumiem, kurus piedzīvojam. Tā ir sarežģītu sajūtu manefistācijas mēģinājums. Tā ir vēlme doties tālāk.

Izrāde tapusi iedvesmojoties no grieķu mīta par Persefoni motīviem.

HOR. RŪDIS VILSONS

Izpildītāji: Poļina Filippova, Lelde Beāte Kuzņecova, Dita Andersone, Anna Marija Puķe
Mūzikas autore: Vija Moore
Kostīmu māksliniece: Iveta Vilsone
Gaismu mākslinieks: Niks Cipruss
Izpildproducente: Unda Kreišmane
Bakalaura darba vadītāja: Ilze Zīriņa

23.05.

TAS, KAS NAV DARĪTS NOPIETNI

Laikmetīgās dejas izrāde «Tas, kas nav darīts nopietni» pievēršas sarežģītajai agresijas tēmai un tās ietekmei uz cilvēka ķermeni, balstoties uz autora novērojumiem par viņa paša emocijām, īpaši dusmām un agresiju. Ar kustību palīdzību skatītājs tiek iepazīstināts ar cilvēka emociju pasauli, parādot dusmu un agresijas izpausmju daudzveidību. Izrāde pievēršas arī pasīvajai agresijai un tās slēptajām izpausmes formām, uzsverot emociju apzināšanos un to konstruktīvas izmantošanas nozīmi. Pasīvā agresija ir dusmu vai naidīguma forma, kas izpaužas netiešā vai slēptā veidā, nevis atklātā konfrontācijā vai tiešā emociju izpausmē. Izrādes autors, balstoties uz savu pieredzi, apskata pasīvās agresijas tēmu, redzot to kā dusmu izpausmi deformētā formā. Izrādē skatītājiem tiek piedāvāta iespēja iedziļināties agresijas emocionālajā pasaulē, pārdomāt tās būtību un sekas, kā arī atrast veidus, kā konstruktīvi paust emocijas, lai panāktu harmoniju un līdzsvaru.

HOR. ANASTASIJA ČORNAJA

Dejo: Sintija Skrabe, Mārtiņš Emīls Aržanovskis, Artūrs Nīgalis, Lelde Beāte Kuzņecova
Komponists: Otto Auniņš
Gaismu mākslinieks: Dainis Sumišķis
Izpildproducents: Konstance Saltupe
Bakalaura darba vadītāja: Olga Žitluhina

ZEMAPZIŅAS APGAISMĪBA / BEZTERMIŅA GARS

Laikmetīgās dejas izrādes “Zemapziņas apgaismība / Beztermiņa gars” ir cilvēka pieredze dzīvojot šo dzīvi. Sadzīvošana ar nepatīkamiem mirkļiem un bauda patīkamajā, kā arī samierināšanās ar nāvi un iztēle vai vēlme par to, kas notiks pēc tās. Uzsvaru liekot uz nāvi un atdzimšanu, vēlmēm un cerībām, uz potenciāli jaunu dzīves ceļu pēc šī jeb reinkarnāciju, tiek aplūkoti pasaules skatījumi, versijas, teorijas tam, kas notiek pēc nāves.

HOR. LAURIS LIMBERGS

Dejo: Anna Marija Puķe, Poļina Filippova, Anastasija Čornaja
Komponists: Dzintars Lipors
Tērpu māksliniece: Jolanta Smaļķe
Gaismu mākslinieks: Dainis Sumišķis
Bakalaura darba vadītāja: Ramona Galkina

24.05.

KĀ DZIMIS JAUNS

Niršana psiholoģiskajā telpā, kas atrodas ārpus cilvēka apziņas – sapnī. Vietā, kur izzūd laika un telpas robežas. Sajūtu karuselis, kas atklāj apziņas un zemapziņas mijiedarbību un aicina skatītāju ļauties iztēlei un interpretācijām. Kad sapnis un nomoda dzīve sakrīt vienuviet un robeža nav manāma. Kā viss, kas ir, bija un būs- sakritis vienā bedrē. Viss vienā katlā.

“Viens grimst, cits dzimst, cits bailēs trīs.
Kāds lido, kāds dziļi krīt. Cits lido, krīt un viegli smīn.
Viens grimst tur, lai izceltos. Cits, lai paceltos.”

HOR. ANNA MARIJA PUĶE

Dejo: Anna Marija Puķe, Poļina Filippova, Anastasija Čornaja
Komponists: Dzintars Lipors
Tērpu māksliniece: Jolanta Smaļķe
Gaismu mākslinieks: Dainis Sumišķis
Bakalaura darba vadītāja: Ramona Galkina

TURU

“Turu” ir divu vai vairāku impulsu jušana vienlaicīgi. Emocijas, domas, stāvokļi un pat darbības. Izceļot pretrunīgo, piemēram, vēlmi uzbūvēt un vēlmi sagraut. Prieks, ka galā, bet uztraukums, ko tālāk? Pievilkšanās un atgrūšanās.

HOR. MĀRTIŅŠ EMĪLS ARŽANOVSKIS

Dejo: Sintija Skrabe un Lauris Limbergs
Gaismu mākslinieks: Edvīns Klimanovs
Izpildproducente: Elīza Indriksone
Bakalaura darba vadītāja: Agnese Bordjukova

25.05.

GAISMU VEROT

Japāņu kultūrā ir skaists koncepts ar nosaukumu “MA”, kurā svarīgākais ir sadzirdēt sevi, atrast mirkli, lai sajustu mieru, iedziļinātos intuīcijā un pašsajūtā, neraugoties uz loģikas aspektiem.

Klusums pretēji skaņai. Miers pretēji kustībai.

HOR. MĀRĪTE SUPE

Dejo: Artūrs Nīgalis, Lauris Limbergs, Anastasija Čornaja, Anna Marija Puķe
Komponists: Kaspars Nikalsons
Gaismu mākslinieks: Dainis Sumišķis
Kostīmu māksliniece: Renāte Liepniece
Izpildproducente: Patrīcija Birzniece
Bakalaura darba vadītāja: Olga Žitluhina

26.05.

SILUETA BURTI

“Tēti, šo vēstuli es Tev rakstu nevis pēc 17 gadu ilgām vai sentimitalitātes, bet gan jautājumu, atmiņu un dusmu vadīts. Es neatceros Tavu seju, tavu balsi, viss, ko es atceros, ir tikai daži miglaini tēli, kuri visdrīzāk tāpat neatbilst patiesībai. Taču es skaidri atceros, kā tas bija – būt ar tevi, un vēl vairāk es zinu, kā tas ir – augt bez Tevis. Lai gan lielāko daļu no maniem pirmajiem sešiem dzīves gadiem Tu pavadīji ārzemēs vai blakus istabā, tā pat Tu atstāji atmiņas, kas, diemžēl, mani nepamet. Lai gan šo vēstuli Tu nekad nesaņemsi, es tā pat vēlētos izpaust savu neizpratni, dusmas, ko jūtu pret tevi….”

HOR. ARTŪRS NĪGALIS

Dejo: Mārīte Supe un Artūrs Nīgalis
Komponists: Kaspars Niklasons
Gaismu māksliniece: Nikola Suhareva
Izpildproducente: Grēta Rēzija Štrausa
Bakalaura darba vadītāja: Olga Žitluhina

SAVĀ STARPĀ

Savstarpējā komunikācija ir ikdienas neatņemama sastāvdaļa. Neskaitāmie puzles gabaliņi, kas izriet no komunikācijas un veido cilvēku savstarpējās attiecības, sakrita laikmetīgās dejas izrādē “Savā starpā”.

Izrāde aicina satikties.
Satikties tuvākiem un tālākiem.
Satikties vienu viet.
Satikties savā starpā.

HOR. SINTIJA SKRABE

Dejo: Anna Marija Puķe un Rūdis Vilsons
Komponists: Henrijs Poikāns
Koris: “Dziesmuvara”, diriģente: Laura Ozoliņa
Solisti: Marta Elizabete Smilga, Sindija Remese, Raivo Jānis Johansons, Edvards Emīls Tauvēns, Uga Gundars
Kostīmu un gaismu konsultante: Justīne Jasjukeviča
Gaismu māksliniece: Nikola Suhareva
Izpildproducente: Elizabete Bethere
Horeogrāfa asistente: Poļina Filippova
Bakalaura darba vadītāja: Ilze Zīriņa