par mums

Latvijas Kultūras akadēmijas teātra māju Zirgu pasts ikdienā apdzīvo jaunie teātra aktieri, režisori un horeogrāfi, Latvijas Kultūras akadēmijas jauktais koris “Sōla”.

1993. gadā trīs necilās telpās sāka darboties pirmais dramatiskā teātra aktieru kurss. Teju 30 gadu laikā ēka piedzīvojusi dažādas pārmaiņas, tostarp pilnīgu renovāciju 2011. gadā. Nu varam lepoties, ka Latvijas Kultūras akadēmijas pārraudzībā ir Latvijā pirmā īpaši skatuves mākslas studiju programmu vajdzībām pielāgotā ēka, kurā izbūvēta mūsdienīga, pilnībā aprīkota black box skatuve, vairākas mēģinājumu un administratīvās telpas.

LKA SKATUVES MĀKSLAS KATEDRAS STUDENTI

dramatiskā teātra aktiera mākslas 4. kursa  studenti / valmieras teātra aktieru kurss

Kursa vadītāji: Indra Roga un Mihails Gruzdovs
Kārlis Arnolds Avots, Aksels Aizkalns, Ieva Barkāne, Rūdis Bīviņš, Katrīna Griga, Artis Jančevskis, Agnese Laicāne, Meinards Liepiņš, Milēna Miškeviča, Sandis Runge, Diāna Krista Stafecka, Krišjānis Strods, Kārlis Zahovskis 
 

dramatiskā teātra režijas mākslas 4. kursa studenti

Kursa vadītāji: Māra Ķimele un Elmārs Seņkovs
Henrijs Arājs, Endīne Bērziņa, Ilze Bloka, Roberts Dauburs, Elīza Dombrovska, Mārtiņš Gūtmanis, Anna Klišāne, Klāvs Kristaps Košins, Jurģis Lūsis, Sabīne Alise Ozoliņa,  Beatrise Zaķe,  Andris Zeļonka, Mārtiņš Zvirbulis 

laikmetīgās dejas mākslas 3. kursa studenti /
LDM 6. paaudze

Kursa vadītāja: Olga Žitluhina
Līva Nora Apšeniece, Emīlija Berga, Ģirts Dubults, Roberta Gailīte, Kitija Geidāne, Franciska Golubecka, Vladimirs Goršantovs, Melānija Graumane, Emīlija Kolča, Edvards Krūmiņš, Ramona Kaiva Levane, Oskars Moore, Arturs Muskats, Patrīcija Hanna Mūrniece, Simona Ozola, Milēna Pavilča, Gundega Rēdere, Marija Saveiko, Katrīna Stepiņa, Darja Turčenko, Marģers Vanags, Emanuēla Zvaigznīte

dramatiskā teātra aktiera mākslas 3. kursa studenti / jaunā rīgas teātra studija

Kursa vadītājs: alvis hermanis

Telma Auziņa, Jānis Grūtups, Toms Harjo, Dāvids Pētersons, Agate Krista, Elvita Ragovska, Gerds Lapoška, Lolita Sīle, Marta Lovisa Jančevska, Matīss Ozols, Ritvars Toms Logins, Sabīne Tīkmane, Emīls Ralfs

skatuves mākslas katedra

Katedras vadītāja Zane Kreicberga

Katedras vadītājas palīdze Ineta Strazdiņa

prof. Gunta Bāliņa, lekt. Ivo Briedis, doc. Zane Daudziņa, asoc. prof. Ramona Galkina, asoc. prof. Mihails Gruzdovs, asoc. prof. Roberts Hansons, lekt. Kārlis Krūmiņš, prof. Zane Kreicberga, prof. Māra Ķimele, doc. Rita Lūriņa, emeritus prof. Aina Matīsa, asoc. prof. Indra Roga, asoc. prof. Elmārs Seņkovs, prof. Jānis Siliņš, doc. Ruta Vītiņa, doc. Iļja Vlasenko, prof. Olga Žitluhina, lekt. Ilze Zīriņa

Viespasniedzēji Alvis Hermanis, Māris Šērs

radošās darbības centrs un saimniecības daļa

Elmārs Seņkovs, Kristīne Freiberga, Patrīcija Kolāte, Laura Ozoliņa, Inga Mengote, Dainis Sumišķis, Niks Cipruss

Radošās darbības centrs producē akadēmijas studentu radošos darbus, iesaistās dažādu notikumu un iniciatīvu realizēšanā. Centrs piedāvā

tehnisku (Akadēmijas pakļautībā esošo telpu lietošanas saskaņošana, Akadēmijā pieejamās tehnikas izmantošana),
administratīvu (informēšana par nepieciešamo dokumentu sagatavi pasākuma/projekta realizēšanai atkarībā no situācijas, konsultāciju sniegšana projektu izstrādē un finansējuma piesaistē),
organizatorisku (menedžeru piesaiste pasākumam/projektam, viņu darba koordinēšana un pārraudzība, atbalsts nepieciešamo kontaktu dibināšanā) palīdzību.

lka mākslinieciskie kolektīvi

Latvijas Kultūras akadēmijas jauktais koris “Sōla”

Latvijas Kultūras akadēmijas jauktais koris “Sōla” dibināts 1998. gadā. Kopš 2004. gada “Sōlas” mākslinieciskais vadītājs ir Kaspars Ādamsons. Kora diriģenti – Laura Štoma un Artūrs Oskars Mitrevics. “Sōlas” radošā biogrāfija ietver ne tikai solokoncertus ar dažādu laikmetu un stilu programmām, bet arī sadarbību ar citiem kolektīviem plaša mēroga muzikālos projektos un dalību labdarības koncertos.

tradicionālās dziedāšanas grupa “Saucējas”

“Saucēju” dziedāšanas pamatā jau no sākta gala bija vēlme apgūt tradicionālo dziedāšanas manieri, dziedot kopā ar teicējām un atdarinot etnogrāfiskos ierakstus. “Saucēju” pirmā skolotāja bija izcila Ziemeļlatgales teicēja Margarita Šakina, viņa grupai deva lielisku pamatu tradicionālās dziedāšanas izpratnei. Patlaban grupā ir astoņas dziedātājas: Marianna Auliciema, Kristīne Jansone, Janta Meža, Indra Mētra, Signe Pujāte, Vineta Romāne, Vija Veinberga un grupas vadītāja Iveta Tāle. Ar  pārtraukumiem grupā dzied arī Ieva Tihovska un Zane Pērkone.